Нова Черна

  • Геройски срещи в Тутракан, Нова Черна, Ясенково, Браничево и Загориче

    Там, където земята и небето се срещат. В житницата на България и близо до голямата река. Там където слънцето силно пече и вятърът подухва и носи бели пухкави облаци понякога. Дали и в този красив край на България има герои? Намерихме безброй стари и нови приятели, които се съгласиха да поемат мисията да се справят със топоходите и развият характера си и населените си места.

  • Ерай и Невзад - партньори срещу стопоходите

    В Нова Черна, децата убедниха усилия и заедно се заеха с попълването на приключенския дневник.